Tiền ảo Libra của Facebook đã sao chép bài viết của viện nghiên cứu MIT?

Bị tác giả bài viết chỉ trích

Reporter Shin Won Kim 2019-07-29 18:57 Tiếng Việt DN 50.00

Alexander Lipton, một nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Connection Science thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts Massachusetts (MIT), một giảng viên bán thời gian tại Đại học New York (NYU), nói rằng tiền ảo Libra của Facebook đã sao chép bài viết mà người này là đồng tác giả, theo Coindesk đưa tin.

Lipton giải thích rằng vào năm 2018, ông đã xuất bản một bài báo có tên "Digital Trade Coin: Một loại tiền kỹ thuật số ổn định hơn (Digital trade coin:towards a more stable digital currency)", dù điều đó không gây khó chịu nhưng Sách trắng (kế hoạch doanh nghiệp) của Libra đã đánh cắp theo nghĩa đen concept bài viết của Sandy Pentlan và Thomas Hardjono xuất bản vào năm ngoái.

"Thực tế là khái niệm này hoàn toàn không được đề cập trong Sách trắng (kế hoạch doanh nghiệp) của Libra", ông nói và cho biết thêm bài viết của Sandyy Pentlan cũng là tài liệu tham khảo cho tạp chí khoa học Hoa Kỳ 'U.S. journal Scientific American', họ đã trình bày một số ý tưởng tương tự trong các ấn bản đầu tiên.

Lipton cũng có một ý tưởng tương tự trong Sách trắng (kế hoạch kinh doanh) nhưng thừa nhận sự khác biệt về chi tiết. 3 tác giả, bao gồm Lipton, đã mô tả trong bài báo rằng "Tiền thương mại kỹ thuật số (DTC)" với tư cách là tài sản đảm bảo sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các sản phẩm truyền thống.

Ví dụ, tùy thuộc vào tài trợ và khả năng, các nhà tài trợ có thể được hỗ trợ bởi dầu, vàng (gold), phi kim loại (như thép, đồng và nhôm) và các sản phẩm nông nghiệp. Do phải lưu trữ khó khăn và tốn kém với số lượng lớn này, việc sử dụng tài sản thế chấp đã nắm giữ trở thành một sản phẩm sinh lời là điều đương nhiên.

Mặt khác, được chứng nhận rằng trong các chuỗi phát hành Libra như hiệp hội Libra và các phương thức khác không hề đề cập tới nội dung của bài viết đó. "Chúng tôi đã giả định là nhà sản xuất nguyên liệu thô, tổ chức siêu quốc gia và trong một số trường hợp, 2 hoặc 3 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lớn, nhưng rõ ràng là không có thứ gì như Uber tồn tại.

Ngoài bài viết này, có một dấu hiệu cho thấy các concept tương tự như Libra. Kênh truyền thông của Ethereum, "Ethereum World News" vào ngày 22 tháng 6 đã đặt tên cho dự án kỹ thuật phân tán DLT là "Hedera Hashgraph". Hedera Hashgraph tuyên bố rằng mô hình quản trị của hiệp hội Libra là một bản sao của hội đồng hoạt động Hedera Hashgraph.


Reporter Shin Won Kim (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

- Daily coin news ưu tiên tiếng nói của lĩnh vực này(news@dailycoinews.com) -

- 기사에 사용된 모든 자료에 대한 책임은 작성자 본인에게 있습니다 -

[Copyrighterⓒ Daily Coin News tất cả các quyền]

Giá Bitcoin để đăng ký bài viết
BTC-USD : $ 9,468.50 USD (API by Bitfinex)

Write

Leave a Comment

X