"Lãi và lỗ" của việc mở rộng thanh toán tiền ảo (tiền điện tử)

Reporter James Lee 2019-08-06 16:47 Tiếng Việt DN 50.00

Tất cả  sự lựa chọn là do bạn quyết định. Hành vi tự do được theo sau bởi trách nhiệm. -

Bắt đầu với dịch vụ 'SPunk Chain', dịch vụ thanh toán tiền ảo cho ngành công nghiệp người lớn

"Spunk Chain", một nền tảng dịch vụ dành cho người lớn, đã công bố một dịch vụ có tên "Spunk pay", cho phép thanh toán nội dung lien quan đến người lớn bằng tiền điện tử.

Spunk Chain là một nền tảng dành riêng cho ngành công nghiệp người lớn  được phát triển trên cơ sở Ethereum. Ngoài "Spunk pay", được ra mắt lần này, mô hình có thể được phân phối nội dung thông qua các công cụ trò chuyện như Skype và Discord dựa vào Nền tảng "SkyPrivate".

"spunk pay " của dịch vụ thanh toán mới này với mục đích cung cấp phương pháp một cách đơn giản với chi phí thấp để người dùng tận hưởng  nội dung người lớn. Vì tiền điện tử có thể được thanh toán nên sẽ có rất nhiều loại tiền điện tử sẽ được thêm vào trong tương lai, bắt đầu bằng Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Litecoin (LTC).

Mặt khác, các nhà khai thác xử lý nội dung người lớn đã đang ở trong tình huống khó khăn trong việc  đưa ra các khoản thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán trực tuyến do vi phạm và bị kiểm tra rất nghiêm ngặt thông qua  tiêu chí sàng lọc của các nhà cung cấp dịch vụ. .


Reporter James Lee (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

- Daily coin news ưu tiên tiếng nói của lĩnh vực này(news@dailycoinews.com) -

- 기사에 사용된 모든 자료에 대한 책임은 작성자 본인에게 있습니다 -

[Copyrighterⓒ Daily Coin News tất cả các quyền]

Giá Bitcoin để đăng ký bài viết
BTC-USD : $ 12,215.42 USD (API by Bitfinex)

Write

Leave a Comment

X