ERISX, một công ty do NASDAQ tài trợ, đã lấy được giấy phép thanh toán bù trừ hiện vật tiền ảo

Reporter Gina Lee 2019-07-04 20:03 Tiếng Việt DN 50.00

Hiệp hội đầu tư Hoa Kỳ đã thông báo rằng họ đã mua giấy phép thanh toán bù trừ (clearing house) (DCO) từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho sàn giao dịch ErisX. Với việc mua lại giấy phép này, giờ đây có thể cung cấp các sản phẩm tương lai tiền ảo bằng hiện vật mà không cần đến các bên thứ ba.

Một trong những ý nghĩa của việc tung ra việc thanh toán bằng hiện vật của ErisX là liên kết với không chỉ bitcoin mà cả altcoin (các hạng mục chưa được chỉ định cụ thể) để có khả năng cung cấp phái sinh.

ErisX là một sàn giao dịch tiền ảo với hơn 30 tỷ won được đầu tư từ các tập đoàn của Mỹ như Nasdaq và Fidelity và Manex Group tại Nhật Bản. Vào tháng 4, ErisX cung cấp bốn dịch vụ giao dịch tại chỗ với BTC, BCH, ETH và LTC cho các nhà đầu tư tổ chức.

Vì ErisX đã có được 'Giấy phép thị trường hợp đồng được chỉ định (DCM)' theo quy định của CFTC, nên nó đã được cấp phép để cung cấp phái sinh. Tuy nhiên, thông qua việc đạt được giấy phép thanh toán bù trừ (DCO), nó có thể tự tiến hành thanh toán bù trừ hiện vật phái sinh.

Nói cách khác, ErisX, công ty đã đạt được giấy phép thanh toán bù trừ (DCO) và Giấy phép thị trường hợp đồng được chỉ định (DCM), sẽ tuân thủ các quy định tương tự đối với các tổ chức tài chính hiện tại như CME và công ty mẹ của NYSE là 'ICE' đồng nhất với các quy chế của cơ quan tài chính, trở thành một công ty tài chính cung cấp sản phẩm. Nền tảng đã giúp các nhà đầu tư tổ chức dễ dàng tham gia hơn.


Reporter Gina Lee (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

- Daily coin news ưu tiên tiếng nói của lĩnh vực này(news@dailycoinews.com) -

- 기사에 사용된 모든 자료에 대한 책임은 작성자 본인에게 있습니다 -

[Copyrighterⓒ Daily Coin News tất cả các quyền]

Giá Bitcoin để đăng ký bài viết
BTC-USD : $ 11,643.00 USD (API by Bitfinex)

Write

Leave a Comment

X