Hiệu quả của hội nghị thượng đỉnh nhóm tư nhân đối với ngành công nghiệp tiền ảo là không đáng kể

Reporter Gina Lee 2019-07-01 19:10 Tiếng Việt DN 50.00

Cuộc họp tiền ảo (tài sản ảo) V20, được tổ chức theo cách tương tự như cuộc họp thượng đỉnh G20, đã kết thúc vào ngày 29 tháng 6. Không giống như những gì trước đây được gọi là một cuộc họp được tổ chức bởi các cơ quan chính phủ trong ngành công nghiệp tiền ảo, người ta nói rằng ảnh hưởng đê ngành công nghiệp tiền ảo sẽ không đáng kể do cuộc họp được tiến hành bởi sự tập hợp của các lãnh đạo tư nhân.

Tại hội nghị thượng đỉnh này, Roger Wilkins, cựu giám đốc của FATF, đã đến thăm hiệp hội tự trị khối 5 quốc gia của châu Á; với sự tham gia của Hiệp hội giao dịch tiền kỹ thuật số Úc (ADCA), Hiệp hội ngành công nghiệp chuỗi tiền tệ ảo (ACCESS) của Singapore, Hiệp hội chuỗi khối Nhật Bản (JBA), Hiệp hội chuỗi khối Hàn Quốc (KBCA), Hiệp hội chuỗi khối Hồng Kông (HKBA), Liên minh Nghị viện Đài Loan về Blockchain.

Ronald M.Tucker của ADCA, được biết đến như là người tổ chức Hội nghị thượng đỉnh này, cho rằng: "Cuộc gặp gỡ của chúng tôi với ngành công nghiệp tiền ảo rất quan trọng, chúng tôi sẽ thành lập một tổ chức mới để truyền bá giá trị của tiền ảo trên toàn thế giới theo chính phủ hoặc hướng dẫn của FATF. Tuy nhiên, do quy định về tiền ảo của mỗi quốc gia còn thiếu sót nên việc nghi ngờ về sức ảnh hưởng của tư nhân là không thể tránh khỏi.


Reporter Gina Lee (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

- Daily coin news ưu tiên tiếng nói của lĩnh vực này(news@dailycoinews.com) -

- 기사에 사용된 모든 자료에 대한 책임은 작성자 본인에게 있습니다 -

[Copyrighterⓒ Daily Coin News tất cả các quyền]

Giá Bitcoin để đăng ký bài viết
BTC-USD : $ 11,105.00 USD (API by Bitfinex)

Write

Leave a Comment

X