Kiểm chứng giải pháp Jury.online chuyển đổi tối đa tốc độ khi truyền tải tiền mã hóa COIN 'GRIDEX', ICO thông qua JURY.ONLINE

"Chúng tôi sẽ giải phóng tốc độ của thị trường mật mã bằng cách kết nối người dùng với một cơ sở hạ tầng duy nhất".

Reporter Hongrae Kim, Kyeongtaek Lee 2018-10-08 10:19 Tiếng Việt DN 52.00
▲Gridex logo

Trách nhiệm của ICO là Jury.online công bố ứng dụng mới ‘GridEx’coin.

GridEx là một giải pháp cho phép người dùng chuyển đổi tối đa tốc độ với thời gian trì hoãn tối thiểu khi sử dụng tiền mã hóa thông qua cơ sở hạ tầng mã hóa hiệu năng cao được xây dựng cho tính lưu thông tiền mã hóa và giao dịch HFT (giao dịch tần số cao).

▲Anton Ternavsky(Gridex Co-Founder),  Evgeny Ternavsky(Gridex Co-Founder)

Những người có liên quan phía GridEx đã giải thích rằng "Nền kinh tế token phải tiến hành tạo dựng cơ sở hạ tầng của riêng nó. GridEx được trang bị với một yếu tố trọng tâm phi trung tâm hóa gọi là 'cơ sở hạ tầng tính năng cao' dành cho sự luân chuyển của tiền mã hóa trong nền kinh tế token. "

Hơn nữa "GridEx kết nối tất cả người dùng với một cơ sở hạ tầng để giải phóng chúng khỏi tốc độ của thị trường tiền mã hóa như là ngân hàng, môi giới, quỹ phòng hộ, doanh nghiệp cung cấp sự lưu thông, khai phá, giao dịch, môi giới FX, dịch vụ bán lẻ và cá nhân".

Những người liên quan phía Jury.online, hiện đang hỗ trợ trong GridEx ICO cho biết  "Tôi nghĩ rằng sẽ có một thay đổi lớn trong nhận thức về tiền tệ của con người trong tương lai. Tất cả những người sử dụng trên thị trường sẽ có thể sử dụng nguồn vốn một cách tự do nhờ vào chuỗi liên kết và mật mã. Điều này sẽ đơn giản hóa quá trình kinh doanh và tăng hiệu quả lưu thông tiền tệ và nền kinh tế toàn cầu. "Đầu tư an toàn vào GridEx ICO (https://panel.jury.online/projects/gridex) với nền tảng Jury.Online!" Và như là phản ánh sự tự tin mạnh mẽ về Coin GridEx.

 

- Daily coin news ưu tiên tiếng nói của lĩnh vực này(news@dailycoinews.com) -

[copyrightⓒ 2018 All rights reserved by Daily Coin News]

Write

Leave a Comment

김용키 2019-01-07 10:34

좋은소식이네요

셋스킹 2018-12-23 16:27

스고이

셋스킹 2018-11-11 11:55

比比比

셋스킹 2018-11-10 14:23

NGHĨA CỘNG

전수미 2018-10-31 16:17

GOOD

오미선 2018-10-31 11:55

good~

Write As a Reporter
TNT 코인 ICO 2019-07-17 20:22
Packed haus... Delivering a talk on Libr... 2019-07-17 19:43
RISE Conf in Hongkong 2019-07-17 19:33
X