SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ), cho phép bán ICO của PoQ

Reporter Jenny Lee 2019-07-29 18:45 Tiếng Việt DN 50.00

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho biết vào ngày 26 rằng họ không coi đó là "khiếu nại pháp lý" cũng như là việc bán token ICO tại Pocketful of Quarters chưa được đăng ký.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tuyên bố vào ngày 26 rằng họ sẽ không xem xét "thư không hành động (No-Action Letter)" mà không coi đó là một chứng khoán chưa đăng ký để bán token tiền ảo ICO của Pocketful of Quarters (PoQ).

Thông báo này đánh dấu lần đầu tiên PoQ cho phép phát hành và bán mã thông báo dựa trên Etherium ERC 2.0 'Quarters' theo ý kiến của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) là "No-Action Letter".

"No-Action Letter" có nghĩa là SEC sẽ không theo đuổi các biện pháp pháp lý như đàn áp các công ty hoặc cá nhân dựa trên các điều kiện nhất định liên quan đến khả năng vi phạm luật chứng khoán. Để "No-Action Letter" có hiệu lực, một doanh nghiệp hoặc cá nhân cần phải đáp ứng các điều kiện và hạn chế do SEC đặt ra.

Token của PoQ do PoQ không đăng ký SEC được mô tả không phải là chứng khoán và SEC đồng ý với tuyên bố của PoQ.

Token của PoQ là một mã sơ khai có sẵn trên nền tảng trò chơi. Tuy nhiên, SEC hạn chế PoQ chỉ gửi tiền vào ví PoQ và nền tảng trò chơi "Quarters", cấm người chơi trò chơi giao dịch token ở thị trường thứ hai. Nói cách khác, nó là một token tiện ích trong trò chơi.

Tuy nhiên, phán quyết "No-Action Letter" của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về PoQ có thể được coi là một bước tiến trong "lệnh cấm chuyển tiền và chuyển tiền" trong việc cấm chuyển mã thông báo hiện có.


Reporter Jenny Lee (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

- Daily coin news ưu tiên tiếng nói của lĩnh vực này(news@dailycoinews.com) -

- 기사에 사용된 모든 자료에 대한 책임은 작성자 본인에게 있습니다 -

[Copyrighterⓒ Daily Coin News tất cả các quyền]

Giá Bitcoin để đăng ký bài viết
BTC-USD : $ 9,475.90 USD (API by Bitfinex)

Write

Leave a Comment

X