Microsoft công bố tích hợp công cụ phát triển TRUFFLE trên Ethereum với AZURE

Reporter Shinwon Kim 2019-06-13 18:46 Tiếng Việt DN 50.00

Microsoft, công ty đang tập trung nỗ lực mở rộng kinh doanh chuỗi khối tuyên bố rằng họ sẽ tích hợp công cụ phát triển Trufle của Ethereum trên Azure, một công ty khởi nghiệp chuỗi khối.

Truffle là một trong những chương trình ươm tạo của ConsenSys, cung cấp phần mềm cho môi trường thử nghiệm Ethereum DApps. Công ty đã chính thức độc lập trên ConsenSys vào tháng 5 năm ngoái.

Với cơ hội hợp tác này, công cụ phát triển chuỗi khối của Truffle sẽ có sẵn dưới dạng tiện ích mở rộng cho Visual Studio Code của Microsoft, giúp khách hàng Adobe của Azure, HP và FedEx dễ sử dụng hơn trên ứng dụng Ethereum.

Truffle cũng đang hợp tác với chuỗi khối riêng của JP Morgan, "Quorum", do đó, sự hợp tác của Microsoft với Truffle cho phép một loạt các quy trình từ duy trì môi trường phát triển chuỗi khối đến triển khai chuỗi khối có thể tiến hành trong một đợt.

Microsoft cũng đang nghiên cứu phát triển một công cụ giám sát và phân tích hợp đồng thông minh chuỗi khối và vào đầu tuần này, hãng sẽ phát hành định dạng và các công cụ xác minh cho các hợp đồng thông minh dựa trên Ethereum.


Reporter Shinwon Kim (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

- Daily coin news ưu tiên tiếng nói của lĩnh vực này(news@dailycoinews.com) -

- 기사에 사용된 모든 자료에 대한 책임은 작성자 본인에게 있습니다 -

[Copyrighterⓒ Daily Coin News tất cả các quyền]

Giá Bitcoin để đăng ký bài viết
BTC-USD : $ 8,084.50 USD (API by Bitfinex)

Write

Leave a Comment

Write As a Reporter
2019 Wanxiang Blockchain Summit 2019-09-23 15:05
ixFintech at Marriott, Los Angeles 2019-09-23 14:58
MIT SOLVE 2019-09-23 14:56
X